Tag: ściany oporowe

prefabrykowane mury oporowe

Jak zapobiec obsuwaniu się terenu budowy infrastruktury drogowej?

Żelbetonowe ściany oporowe są powszechnie stosowane w budownictwie drogowym, tunelach, przejściach oraz kanałach technicznych, aby zapewnić stabilność terenu, zabezpieczyć przed osunięciami, a także umożliwić budowę dróg, linii kolejowych, mostów i innych obiektów infrastrukturalnych. Korzyści...